Skinpatrol | Huid- en oedeemtherapie Hellevoetsluis

Zwachtelen

Zwachtelen is het behandelen van oedeem met een drukverband. Er zijn verschillende typen zwachtels, en verschillende technieken om deze aan te brengen.

Wanneer wordt het gebruik van zwachtels toegepast in de behandeling?
Er wordt gezwachteld als er een opeenhoping van vocht (oedeem) zich in de ledematen bevind. U kunt dan denken aan:

  • Lymfoedeem (in armen en of benen)
  • Veneus oedeem (meestal in benen)
  • Oedeem ten gevolge van een operatie of trauma
  • Oedeem ten gevolge van een wond

Hoe lang moet er gezwachteld worden?
In sommige situaties is twee weken zwachtelen voldoende, maar soms duurt het langer. Hoe lang precies, is afhankelijk van de indicatie, de hoeveelheid oedeem en de bewegelijkheid van de patiënt. Tijdens de zwachtelperiode is het belangrijk dat u voldoende beweegt. Wanneer dit niet mogelijk is word er een ander type zwachtel gekozen.

Tijdens de behandelingen word de oedeemafname gecontroleerd door het opmeten van het aangedane gebied. Zodra de maximale oedeemafname is bereikt, wordt een therapeutische elastische kous aangemeten. Dit is niet altijd nodig bij oedeem door een operatie waarbij geen lymfklieren zijn weggehaald. Hetzelfde geldt voor oedeem door een trauma (een val of kneuzing). Het ontstane oedeem is dan vaak tijdelijk.

Er zijn indicaties waarbij er juist niet mag worden gezwachteld of met minder druk moet worden gezwachteld. Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken of dat in uw situatie het geval is.