Skinpatrol | Huid- en oedeemtherapie Hellevoetsluis

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot:

  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.

Heeft u een klacht over of een geschil, dan is de eerste stap is dat u een gesprek aangaat met de huidtherapeut. Dit gesprek zou tot een oplossing moeten komen. Indien dit gesprek geen oplossing bied kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij “Skin Patrol” is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie:

Klachtenloket Paramedici
e: info@klachtenloketparamedici.nl
t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)